Bỏ thuốc lá & kết quả - Các chuyên gia từ báo cáo Mỹ ...

Tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cho những người nghiện thuốc lá và không muốn ngừng hút thuốc hoàn toàn.

Trong blog này, tôi sẽ tập trung vào một sản phẩm rất phổ biến có tên là Nicorette. Nó được quảng cáo là một cách "nhanh chóng và dễ dàng" để bỏ hút thuốc. Tôi muốn chỉ ra rằng Nicorette là một chất bổ sung "tập thể dục và giảm cân", không phải là một sản phẩm để bỏ hút thuốc.

Nicorette là một sản phẩm được bán cho những người đã hút thuốc trong một thời gian dài. Đó là một cách dễ dàng để bắt đầu với một thói quen mới, nhưng không thực sự là một sản phẩm cho mục tiêu dài hạn. Cá nhân tôi có thể chứng thực điều này từ kinh nghiệm của riêng tôi. Tôi chắc chắn nó đúng với nhiều người khác.

Tôi hy vọng blog này đã giúp bạn, hoặc ít nhất đã cung cấp cho bạn một vài điều cần xem xét về việc cai thuốc lá. Tôi là một người ủng hộ sức khỏe và biện hộ cho bất cứ ai có nghiện hoặc vấn đề hút thuốc. Tôi đã tham gia cuộc chiến chống thuốc lá trong nhiều năm nay và đã có thể là một phần của rất nhiều chiến dịch quan trọng để giữ cho gia đình và cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh. Tôi cũng là một chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép, người đã dạy về dinh dưỡng ở một số trường nổi tiếng nhất thế giới.

Ý kiến hiện tại

Smoke Out

Smoke Out

Valentin Bauer

Smoke Out hiện được coi là một mẹo nội bộ thực sự, tuy nhiên, nhận thức hiện đang tăng lên nhanh ch...